05.05.
2022

OZNAM K LETNEJ PREVÁDZKE

OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, ŽE POČAS LETA BUDE PREVÁDZKA MŠ NASLEDOVNÁ: 

 

OD 1.7. – 29.7.2022

JE MŠ V OBMEDZENOM REŽIME 

 

OD 1.8. – 31.8.2022 JE MŠ ZATVORENÁ!!! 

 

NÁHRADNÁ MŠ OD 1.8. – 23.8.2022 BUDE MŠ PLICKOVA

 

Školné v letných mesiacoch je 57,00 € / mesiac (VZN č.5/2021)