Termín a podmienky odovzdávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024.