Vážení rodičia,

Zápis do Materskej školy na Novohorskej 1, Bratislava, bude prebiehať v termíne od 03.05.2021 do 07.05.2021.

Prihlášky môžete podávať osobne, vhodením do poštovej schránky, alebo mailom. Súčasťou prihlášky je potrebné aj vyplnené potvrdenie od pediatra.

Ďakujeme.