Materská škola
Novohorská 1
831 06 Bratislava

DIČ: 2121278423
IČO: 53 099 168

 

Telefónne číslo pre odhlasovanie: +421 910 453 022

Telefónne číslo na pani riaditeľku: +421 907 774 007

info@msnovohorska.sk